ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงาน "จุลสมัยวิชาการสืบสานภูมิปัญญาไทย" Print

วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) นำโดย นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการ และนิสิตนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "จุลสมัยวิชาการสืบสานภูมิปัญญาไทย" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg12.jpg13.jpg14.jpgIMG_5162.jpgIMG_5171.jpgIMG_5204.jpgIMG_5225.jpgIMG_5293.jpgIMG_5374.jpgIMG_5379.jpgIMG_5410.jpg