ศอ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2563 Print

ศอ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) 2563 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ทำงานและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในองค์กร

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_6008.jpgIMG_6009.jpgIMG_6039.jpgIMG_6042.jpgIMG_6047.jpgIMG_6049.jpgIMG_6051.jpgIMG_6057.jpgIMG_6059.jpgIMG_6075.jpgIMG_6087.jpgIMG_6090.jpgBig Cleaning Day ตรวจอากาศชั้นบน_๒๐๐๓๒๐_0005.jpgBig Cleaning Day ตรวจอากาศชั้นบน_๒๐๐๓๒๐_0008.jpgbig cleaning day สทิงพระ_๒๐๐๓๒๐_0002.jpgbig cleaning day สทิงพระ_๒๐๐๓๒๐_0004.jpgbig cleaning day สทิงพระ_๒๐๐๓๒๐_0015.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0001.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0004.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0005.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0006.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0007.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0010.jpgBig cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0015.jpg