ศอ.จัดพิธีเปิดโครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ศอ.พอเพียง และทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ Print

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ศอ.พอเพียง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการทำสวนเกษตรผสมผสาน ภายใน ศอ. เพื่อเป็นการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใน ศอ. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpgIMG_6327.jpgIMG_6342.jpgIMG_6347.jpgIMG_6375.jpgIMG_6380.jpgIMG_6392.jpgIMG_6396.jpgIMG_6414.jpgIMG_6426.jpgIMG_6430.jpgIMG_6438.jpgIMG_6442.jpgIMG_6447.jpg