ศอ.บรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้แก่นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ Print

เมื่อ วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จำนวน 7 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1)สภาพอากาศที่มีผลต่อการบิน

2)ระบบ AWOS

3)การแปลข่าว METAR , TAF เป็นต้น

โดยมีนายนเรศ จันทนา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายณรงค์พล ทองสังข์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่


02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg13.jpg

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com