ศอ. ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของเครือข่ายฯ อ.สทิงพระ จ.สงขลา Print


เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 - 16.30 น.

ข้าราชการ ศอ. นำโดย ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ดำเนินกิจกรรมการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีร่วน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและร่วมเสนอโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ภาพ/ข่าว: พัชรี


IMG_6832.jpgIMG_6835.jpgIMG_6853.jpgIMG_6866.jpgIMG_6870.jpgIMG_6886.jpgIMG_6899.jpgIMG_6907.jpgIMG_6908.jpg