นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยาเข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 91 คน พร้อมครู 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


ภาพ: สุไรยา/ข่าว: พัชรี


IMG_9650.jpgIMG_9655.jpgIMG_9661.jpgIMG_9685.jpgIMG_9689.jpgIMG_9700.jpgIMG_9709.jpgIMG_9716.jpgIMG_9723.jpg