ศอ.ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดเพ็งยา ประจำปี 2563 Print

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดเพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบสานขนบธรรมเนียมตามหลักพุทธศาสนิกชน

ภาพ / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_9844.jpgIMG_9855.jpgIMG_9859.jpgIMG_9890.jpgIMG_9977.jpgIMG_9994.jpgIMG_9997.jpg