ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Print

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นประธานในพิธี

ภาพ:โชคชัย / ข่าว: ชานุพงษ์


11.jpg12.jpgIMG_0503.jpgIMG_0505.jpg