ศอ. บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาแก่นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ได้ออกให้ความรู้นอกสถานที่ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้ให้การบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังต่อไปนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_5740.jpgIMG_5751.jpgIMG_5784.jpgIMG_5786.jpgIMG_5789.jpgIMG_5795.jpgIMG_5796.jpgIMG_5851.jpg