ศอ.จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ทำการ และปลูกสร้างจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะ

ภาพ : ปัตมาพร/ ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg12.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_51.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_61.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_63.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_70.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_72.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_75.jpgLINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_76.jpgzx.jpgzy.jpg