ศอ. จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” Print

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ทำการ รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน/ ข่าว : อรณิชา


IMG_0247.JPGIMG_0269.JPGIMG_0255.JPGIMG_0258.JPGIMG_0290.JPGIMG_0303.JPGIMG_0307.JPGIMG_0337.JPGIMG_0347.JPGIMG_0374.JPG