ผอ.ศอ. ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ Print

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ผอ.ศอ.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการฯ ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระอ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อรับติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคภายในสถานี

ภาพ : นฤมล / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_0962.jpgIMG_0973.jpgIMG_0983.jpgIMG_0984.jpgIMG_0990.jpg