ข้าราชการ ศอ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 Print

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. พร้อมด้วยข้าราชการศอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ การดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเทปครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ( NBT สงขลา)


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg