ศอ.ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 Print

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศอ. ร่วมกันประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ครั้งที่ 5/2565) ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้ติดตามการ ดำเนินงานของสถานีฯและส่วนงานต่างๆที่สังกัดภายใน ศอ.พร้อมทั้ง มอบนโยบายและแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป


S__18964487.jpgS__18964490.jpgS__18964493.jpgS__18964495.jpgS__18964497.jpgS__18964498.jpgS__18964500.jpgS__18964502.jpgS__18964506.jpg