นักเรียนโรงเรียนตะโหมดเข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนโรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 80 คน พร้อมครู 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์11.jpg12.jpg13.jpg14.jpgIMG_2087.jpgIMG_2104.jpg