ศอ. ดำเนินโครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ประจำปี 2565 Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่าย ฯ ลงพื้นที่
พบปะกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ของ ศอ. เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา กลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในการนี้ ทางศอ. มีการบรรยายทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่สมาชิก ทำการสำรวจความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในการให้บริการ และสำรวจความสูญเสียที่ลดลงหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูล

ภาพ : วาสนา / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg12.jpg13.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_1.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_4.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_5.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_6.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_9.jpgLINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_12.jpg