ศอ. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเมือง SUCCESS สงขลา เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Print


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเมือง SUCCESS สงขลา เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโดย โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ภาพ : เสาวคนธ์ / ข่าว : วาสนา


598759.jpgS__7266492.jpgS__7266491.jpgS__7266496.jpgS__7266495.jpgS__7266493.jpgS__7266497.jpgS__7266502.jpgS__7266504.jpg65171.jpgS__7266480.jpgS__7266499.jpgS__34807814.jpg