ผอ.ศอ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา แก่สำนักงานชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์ Print


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาแก่สำนักงานชลประทานที่ 14 ในการนี้ท่าน ผอ.ศอ.ได้ยรรยายในหัวข้อ“การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการแปลความหมายในการติดตามเฝ้าระวัง และพยากรณ์ฝนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2565 “เพื่อให้หน่วยงานสำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้วางแผนการดำเนินงานต่อไป


ภาพ : ผอ.ศอ. / ข่าว : นฤมล


1_0.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6_0.jpg