โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลาจำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ. Print

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.
นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลาจำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ. เข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ์อากาศโดยมีนางสาวหัสยา อินต๊ะและนายแสงเพชร อินตา พอต.ชง .ได้บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น, นางสาวสุไรยา แกมะ พอต.ชง.บรรยายเรื่องการตรวจอากาศชั้นบน ,ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศและนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นอต.ปก.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพยากรณ์อากาศในครั้งนี้


ภาพ : ศอ. / ข่าว : นฤมล


1_1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg