ออต. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการ ศอ. Print


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2565 ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมชมสถานีเรดาร์สทิงพระ และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งในครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมชมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้วย โดยนายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ

ข่าว: วาสนา / ภาพ: พัชรี


IMG_2856.JPGLINE_ALBUM_รับ ออต สทิงพระ และท่าหิน_๒๒๐๙๐๕.jpgLINE_ALBUM_รับ ออต_2. 4 กันยายน 2565 - กล้องศูนย์_๒๒๐๙๐๕.jpgLINE_ALBUM_รับ ออต_3. 4 กันยายน 2565 - กล้องศูนย์_๒๒๐๙๐๕.jpgIMG_2668.JPGIMG_2681.JPGIMG_2734.JPGIMG_2764.JPGIMG_2785.JPGIMG_2811.JPGIMG_2813.JPGIMG_2826.JPGIMG_2816.JPGLINE_ALBUM_รับ ออต_5. 4 กันยายน 2565 - กล้องศูนย์_๒๒๐๙๐๕.jpg