นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 124 คน พร้อมครู 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpgIMG_2873.jpgIMG_2888.jpgเด็กดูงาน จากหาดใหญ่_๒๒๐๙๐๗_2.jpgเด็กดูงาน จากหาดใหญ่_๒๒๐๙๐๗_6.jpgเด็กดูงาน จากหาดใหญ่_๒๒๐๙๐๗_10.jpgเด็กดูงาน จากหาดใหญ่_๒๒๐๙๐๗_15.jpg