นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 คน พร้อมครู 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpgIMG_2990.jpgIMG_3015.jpgIMG_3016.jpgIMG_3029.jpgIMG_3049.jpgIMG_3050.jpgIMG_3069.jpgIMG_3070.jpgIMG_3071.jpgIMG_3096.jpgz.jpg