นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 80 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว: วาสนา


IMG_3104.JPGIMG_3103.JPGIMG_3108.JPGIMG_3114.JPGIMG_3115.JPGIMG_3122.JPGIMG_3124.JPGIMG_3130.JPGIMG_3134.JPGIMG_3136.JPGIMG_3150.JPGIMG_3155.JPGIMG_3159.JPG