ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASIAN PACIFIC CLIMATE CHANGE (APCC) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก Print

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2565ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASIAN PACIFIC CLIMATE CHANGE (APCC) ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยและนานาชาติหลายๆ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferrence โดยในการประชุมได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การปรับตัวกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปรการใช้เครื่องมือต่างๆ มาตรการต่างๆและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการรับมือสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

ภาพ : ผอ.ศอ. / ข่าว : นฤมล


1.jpg628883.jpg628982.jpg628991.jpg628994.jpg628995.jpg628998.jpg