รมว.ดศ. ,ออต, รอป. และ ผอ.ศอ. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม สอต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Print

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดศ. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ และนายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สอต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้ตรวจดูการทำงานของเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ เครืองตรวจอากาศอัตโนมัติ
เพื่อเตรียมรับมือกับสภานการณ์ช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง และก่อนเดินทางกลับท่าน รมว.ดศ และท่านออต. ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจในการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายถึงแนวทางการทำงานของกรมอุตุนิยมทั้งในปีปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ภาพ : ผอ.ศอ. / ข่าว : นฤมล


629169.jpg629194.jpg629195.jpg629196.jpg629197.jpg629198.jpg629199.jpg629200.jpg629207.jpg629209.jpg629210.jpg629211.jpg629227.jpg629228.jpg629420.jpg629421.jpg629424.jpg629427.jpg629986.jpg629991.jpg