นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อ.เบตง จ.ยะลา เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print


วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อ.เบตง จ.ยะลา จำนวน 58 คน และครูผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ภาพ : นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : วาสนา


IMG_3178.JPGIMG_3171.JPGIMG_3190.JPGIMG_3202.JPGIMG_3208.JPGIMG_3218.JPGIMG_3220.JPGIMG_3229.JPGIMG_3231.JPGIMG_3236.JPGIMG_3243.JPGIMG_3249.JPGIMG_3251.JPG