ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสงขลา Print


วันที่ 27 กันยายน 2565 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. และนาย พิชัย วงศ์แปลง ผอ.สอต.คอหงส์ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 9/ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณฝนสะสม,
การคาดการณ์ฝน ,ปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญ่า ,การคาดการณ์ฝนรายเดือน ราย3 เดือน และ ราย 6 เดือน ,การคาดการณ์ฝนรายสัปดาห์
รวมไปถึงการสรุปภาพรวมลักษณะอากาศที่ผ่านมา

ภาพ : ผอ.ศอ. / ข่าว : นฤมล


1.jpg2.1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg