ศอ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุ “โนรู” (NORU) ผ่านระบบ Video Conference Print

วันนี้ (28 ก.ย.65) เวลา 10.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ตัวแทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และผลกระทบจากพายุ “โนรู (NORU)” ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก


8.jpg0.1.jpg1.jpg3.jpg4.jpg6.jpg7.jpg