ศอ.ร่วมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” Print

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” ภายใต้แนวคิด “หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ
โดยมีนายวรณัฐ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
และ ผศ.ดร.สุกำพล จงวิไลเกษม เป็นวิทยากร และหัวหน้าส่วนราชการ จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่
โครงการชลประทานสงขลา และมูลนิธิ SCCCRN เป็นผู้เสวนา ณ ห้องประชุมดงยาง 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg