ผอ.ศอ.ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Print

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินของประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


1.1.jpg1.11.jpg1.12.jpg3.jpg4.jpg5.1.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg680418.jpg