ศอ.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Print

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย เทศบาลตำบลพะตง
โดยมีนายสันติ จันทโณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพะตง
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กรรมการชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg