ศอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 Print

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง”
ขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลก ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้ง
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ชัด พระปรีชาสามารถ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขล
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg