ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดการน้ำเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 2/2565” Print

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการบริหาร
การจัดการน้ำเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 2/2565” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Webex)
ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำฯ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ ,
การคาดหมายฝนสะสมรายสัปดาห์, ข้อมูลปริมาณฝนสะสม 24 ชม.บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ฯลฯ
พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


1.jpg2.jpg2-1.jpg3.jpg4.jpg5.gif6.gif7.gif8.gif