ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 Print

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมด้วยข้าราชการร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย
และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้
นางสาวสุนารี บุญชุบหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
และมีตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน
ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้คาดการณ์สภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1–5 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น


1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg