ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสอต.ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสอต.ประจวบคีรีขันธ์


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักประจวบ.pdfเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักประจวบ.pdfราคากลางก่อสร้างบ้านพักประจวบ.pdfแบบปร45ประจวบ.pdfแบบแปลนบ้านพักประจวบ.pdf