ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสอต.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสอต.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ครั้งที่ ๒


ประกาศประกวดราคาบ้านพักฯ(หัวหิน) (2).pdfเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ(หัวหิน ครั้งที่ 2 ) (1).pdfแบบ บก.01(หัวหิน) (1).pdfร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง(หัวหิน).pdfปร.4,ปร5. หัวหิน (1).pdfแบบแปลนบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1).pdf
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้