ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา ภายในศูนย์วิจัยยางสงขลา ตำบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชานาญการ ตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา ภายในศูนย์วิจัยยางสงขลา ตำบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ประกาศประกวดราคา.pdfเอกสารประกวดราคา.pdfราคากลางแบบ บก๐๑.pdfกำหนดรายละเอียดบ้าน.pdfปร๔.pdfปร๕.pdfปร๖.pdfแบบบ้าน-ผสาน.pdf

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com kartli gecis sistemleri kartli gecis sistemleri