ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdfพนักงานขับรถยนต์.pdfเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRSประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdfพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdfวัสดุอุปกรณ์จัดทำดอกไม้แห้ง.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ.pdfจ้างซ่อมรถกระบะ กม.๖๐๑๑.pdfจ้างซ่อมรถตู้ ฮจ ๑๙๔๓.pdfเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะ๖๐๑๑.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.pdfวัสดุงานบ้านงานครัว.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์.pdfซ่อมห้องน้ำป้อมยามรักษาการณ์.pdfซ่อมคอมพิวเตอร์.pdfซื้อวัสดุก่อสร้าง.pdfหมึกพิมพ์ ๔ รายการ.pdfธงประดับสถานที่ราชการ.pdfเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ ฮจ ๑๙๔๓.pdfตรายางและสติกเกอร์ติดบอร์ด.pdf

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com kartli gecis sistemleri kartli gecis sistemleri