ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdfพนักงานขับรถยนต์.pdfเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRSประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdfพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdfวัสดุอุปกรณ์จัดทำดอกไม้แห้ง.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารที่ทำการศูนย์ฯ.pdfจ้างซ่อมรถกระบะ กม.๖๐๑๑.pdfจ้างซ่อมรถตู้ ฮจ ๑๙๔๓.pdfเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะ๖๐๑๑.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.pdfวัสดุงานบ้านงานครัว.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์.pdfซ่อมห้องน้ำป้อมยามรักษาการณ์.pdfซ่อมคอมพิวเตอร์.pdfซื้อวัสดุก่อสร้าง.pdfหมึกพิมพ์ ๔ รายการ.pdfธงประดับสถานที่ราชการ.pdfเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ ฮจ ๑๙๔๓.pdfตรายางและสติกเกอร์ติดบอร์ด.pdfภาพบรมฉายาลักษณ์และอุปกรณ์เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี.pdfสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS).pdfซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารที่ทำการศูนย์ฯ.pdfตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ร.10.pdfจ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ขย๖๒๒๑ สข..pdfจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdfซื้อยางรถตู้ ฮจ ๑๙๔๓ กทม.pdfอุปกรณ์จัดพานดอกไม้.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfซ่อมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี.pdfล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนพยากรณ์อากาศการบิน.pdfหมึกพิมพ์ ๗ รายการ.pdfซื้อหญ้าเทียม.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfวัสดุยานพาหนะ.pdfแบตเตอรี่โน้ตบุ๊คและโทรศัพท์.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfวัสดุงานบ้านงานครัว.pdfวัสดุสำนักงาน.pdf
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้