สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน๖๔.pdfสุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔.pdfสุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕.pdfสุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.pdfสุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕.pdfสุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕.pdfสุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕.pdf