สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔.pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน๖๔.pdf