สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาสที่ ๑.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาสที่๒.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาสที่๓.pdf
casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com