ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdfจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์.pdfพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdfเช่าระบบสื่อสาร GPRS.pdfพวงมาลารัชกาลที่ ๕.pdfหมึกพิมพ์ ๙ รายการ.pdfเข้าเล่มบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์.pdfซ่อมกระบังลมหน้า ๒ ชั้น รถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓.pdfซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน กม ๖๐๑๑.pdfดอกไม้พานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวง.pdfวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ.pdfหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ.pdfพานุพุ่มดอกไม้วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙.pdfตรวจเช็คระยะทางไกลรถตู้ ฮจ ๑๙๔๓ กทม.pdfซื้อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพา.pdfวัสดุุงานบ้านงานครัว.pdfจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศอ..pdfซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำและฝ้าเพดานอาคารศอ..pdfซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำและฝ้าเพดานอาคารศอ..pdfซ่อมเครื่องตัดหญ้า.pdf
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com