ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdfจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์.pdfพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdfเช่าระบบสื่อสาร GPRS.pdfพวงมาลารัชกาลที่ ๕.pdfหมึกพิมพ์ ๙ รายการ.pdfเข้าเล่มบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์.pdfซ่อมกระบังลมหน้า ๒ ชั้น รถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓.pdfซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน กม ๖๐๑๑.pdfดอกไม้พานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวง.pdfวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ.pdfหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ.pdfพานุพุ่มดอกไม้วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙.pdfตรวจเช็คระยะทางไกลรถตู้ ฮจ ๑๙๔๓ กทม.pdfซื้อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพา.pdfวัสดุุงานบ้านงานครัว.pdfจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศอ..pdfซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำและฝ้าเพดานอาคารศอ..pdfซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำและฝ้าเพดานอาคารศอ..pdfซ่อมเครื่องตัดหญ้า.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfกุญแจประตูลูกบิดห้องทำงานกลุ่มงานตรวจอากาศผิวพื้น.pdfวัสดุงานบ้านงานครัว.pdfวัสดุสำนักงาน.pdfจัดซื้อพวงมาลาวันสวรรคตพระนเรศวร.pdfจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง.pdfจัดจ้างทำป้ายไวนิล.pdfจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผอ.ศอ..pdfซ่อมรถยนต์ทะเบียน ๘๕๑๙ สข.pdfพานดอกไม้วันสถาปนากรมอุตุฯ.pdfยางรถยนต์ทะเบียน ๘๕๑๙ สข.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfวัสดุงานบ้านงานครัว.pdfหนังสือพิมพ์ใช้ทำความสะอาดกระจก.pdfเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กม ๖๐๑๑ สข.pdfหมึกพิมพ์ Printhead.pdfวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ.pdfล้างเครื่องปรับอากาศอาคารที่ทำการ ศอ..pdfล้างเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการตรวจอากาศชั้นบน.pdfซ่อมรถยนต์ทะเบียน กม 6011.pdfหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๕ รายการ.pdfวัสดุก่อสร้าง.pdfซ่อมห้องน้ำอาคารที่ทำการ ศอ..pdfวัสดุสำนักงาน.pdfวัสดุสำนักงาน.pdf
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้