แผนที่ของจังหวัด สงขลา
                                      Clik  ที่อำเภอต่างๆ เพื่อดู
ข้อมูลย้อนหลัง


                         !!!ข้อมูลสถิติฯที่ปรากฏบนเวบนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางทำธุระกรรมได้หากต้องการรายละ

เอียดของข้อมูลหรือข้อมูล        เพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้โดยตรงที่ ..
                       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา
9000
                       โทร... 074311760

                            ปริมาณฝนตกเดือนปัจจุบัน 

                                                                                           ข้อมูลย้อนหลังคลิกที่แผนที่น่ะค่ะ