แสดงแผนที่ภูมิศาสตร์ แสดงภาพปริมาณฝนเท่า แสดงสถานีฝนอัตโนมัติ
แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 15 นาที แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 30 นาที แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 2 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 3 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 6 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง
แสดงหน้าต่างข้อมูล
สถานะสถานี
ไม่สามารถติดต่อได้
มีฝนตก
เตือนฝนเกินกำหนด
ปกติ
หน่วย:มม. isohyte_level
จังหวัด สถานี 30m
>=30มม.
3h
>=80มม.
6h
>=100มม.
24h
>=120มม.
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ

ฝนสะสมเมื่อวาน(หน่วย:มม.)
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้หน่วย:มม.)
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน