ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
หรือประมาณ 60% ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศเริ่มฤดูหนาว 2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
Post Date: 24 ตุลาคม 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วงวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา read more ...
Post Date: 26 กันยายน 2557
กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็น นักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร read more ...
Post Date: 12 กันยายน 2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 คน ของโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
Post Date: 9 กันยายน 2557
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในวัน อังคาร ที่ 9 กันยายน 2557 read more ...
Post Date: 20 สิงหาคม 2557
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสภาพอากาศ และอุปกรณ์ด้านเทศโนโลยี ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.