ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอเมือง รัตภูมิ บางกล่ำ ควนเนียง
สิงหนคร ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ
คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
Post Date: 27 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 17-24 ก.ค.2559 ที่ผ่านมา ท่านรอป.นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง และรอบ.นายภุชพงศ์ โนดไธสงค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจราชการสถานีตรวจอากาศต่างๆภายในสังกัด ศอ. read more ...
Post Date: 27 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2559 ท่านรอป.นายบุรินทร์ เวชบรรเทิงและผส.กบ.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศอ. read more ...
Post Date: 15 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ข้าราชการ ศอ.ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดแหลมจาก วัดทำนบ และวัดสว่างอารมณ์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา read more ...
Post Date: 15 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 13.30 น.ศอ.ร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ด้านการบิน read more ...
Post Date: 13 กรกฎาคม 2559
read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2016 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.