ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่ สะเดา
นาทวี คลองหอยโข่ง และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 36 (61/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 37 (62/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 38 (63/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 32 (57/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 33 (58/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
Post Date: 19 กุมภาพันธ์ 2561
read more ...
Post Date: 16 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-16.00 น. นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 63 คน พร้อมครูผู้ควบคุม อีก 7 ท่าน เข้าทัศนศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ read more ...
Post Date: 13 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม เป็นประธานฯ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการพยากรณ์อากาศลงสู่ชุมชน รุ่นที่ 3” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำที read more ...
Post Date: 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศฯ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก” โดยมี ผอ.พร. นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค มีระยะเวลาดำเนินการ read more ...
Post Date: 5 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น. นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่สมบรูณ์กุลกันยา จำนวน 79 คน พร้อมครูผู้ควบคุม อีก 6 ท่าน เข้าทัศนศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.