ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง รัตภูมิ ควนเนียง
กระแสสินธ์ บางกล่ำ สิงหนคร สทิงพระ
หาดใหญ่ เทพา สะบ้าย้อย คลองหอยโข่ง
และสะเดา

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559
Post Date: 28 มิถุนายน 2559
เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ศอ.ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน แนะนำการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ผ่านระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ณ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา read more ...
Post Date: 24 มิถุนายน 2559
วันที่ 23 มิ.ย.59 ข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกันทำพิธีเนื่องในวันสถาปนากรมฯ read more ...
Post Date: 23 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจุลสมัย อ.เมือง จ.สงขลา ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงานที่ศอ. read more ...
Post Date: 17 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง ศึกษาดูงานที่ ศอ. read more ...
Post Date: 16 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล ได้มาศึกดูงาน ณ ศอ. read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2016 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.