ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ
หรือประมาณ 30% ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
Post Date: 10 กรกฎาคม 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 read more ...
Post Date: 24 มิถุนายน 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทำพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี การจัดตั้งกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 read more ...
Post Date: 21 มิถุนายน 2557
นักเรียนโรงเรียนสุวรรณวงศ์ ชั้นประถมศึกษปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ที่ ศอ. read more ...
Post Date: 21 มิถุนายน 2557
นักศึกษาวิทยาลัยกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี แผนกช่างเทคนิคเข้าศึกษาดูงานที่ ศอ. read more ...
Post Date: 7 พฤษภาคม 2557
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน "ฉัตรมงคล" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.