ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
หรือประมาณ 10% ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศเริ่มฤดูหนาว 2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
Post Date: 27 มกราคม 2558
read more ...
Post Date: 26 มกราคม 2558
read more ...
Post Date: 21 มกราคม 2558
read more ...
Post Date: 18 มกราคม 2558
นักเรียน ชั้นม. 1 จำนวน 27 คน ของ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีเข้าศึกษาดูงาน ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 read more ...
Post Date: 27 มกราคม 2558
read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.