ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศเริ่มฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
Post Date: 27 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 15 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 3 ท่าน จากร.ร.สันติศาสตร์ศึกษา จ.สตูล ได้มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
Post Date: 27 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดอบรมหลักสูตร "อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นสำหรับภารกิจการบิน" สำหรับพนักงานทำงานชายฝั่งทะเลฯ read more ...
Post Date: 20 กุมภาพันธ์ 2558
read more ...
Post Date: 18 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้นม.5 จำนวน 50 คน พร้อมคุณครูผู้ควบคุมอีกจำนวน 2 คน จากโรงเรียนอิสลามฮุดดีนวิทยา จ.ยะลา เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่ศอ. read more ...
Post Date: 17 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกร่วมจัด "นิทรรศการ 60 ปี จุลสมัย" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.