ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ
60 ของพื้นที่ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง หาดใหญ่ จะนะ และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๕(๕๗/๒๕๕๙) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไท๗ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๖(๕๘/๒๕๕๙) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไท๗ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๒(๕๔/๒๕๕๙) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไท๗ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๓ (๕๕/๒๕๕๙) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๔(๕๖/๒๕๕๙) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไท๗ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559
Post Date: 2 ธันวาคม 2559
read more ...
Post Date: 23 พฤศจิกายน 2559
read more ...
Post Date: 22 พฤศจิกายน 2559
read more ...
Post Date: 17 พฤศจิกายน 2559
read more ...
Post Date: 17 พฤศจิกายน 2559
read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2016 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.