ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
หรือประมาณ 40% ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศเริ่มฤดูหนาว 2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
Post Date: 14 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดพิธีถวายสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย read more ...
Post Date: 14 พฤศจิกายน 2557
ในวัน พุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-13.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) จำนวน 46 คน และครูผู้ควบคุม 6 คน เข้าศึกษา เรียนรู้ วิธีการตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะ read more ...
Post Date: 14 พฤศจิกายน 2557
นักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต โรงเรียนแสงทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 84 คน และครู 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวัน อังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. read more ...
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2557 read more ...
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2557
การประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2557 read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.