ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
หรือประมาณ 40% ของพื้นที่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
Post Date: 20 สิงหาคม 2557
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสภาพอากาศ และอุปกรณ์ด้านเทศโนโลยี ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
Post Date: 20 สิงหาคม 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 read more ...
Post Date: 19 สิงหาคม 2557
คณะครู และนักเรียน จำนวน 107 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุ ฯ read more ...
Post Date: 13 สิงหาคม 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ read more ...
Post Date: 8 สิงหาคม 2557
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จำนวน 73 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.