ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
หรือประมาณ 40% ของพื้นที่
ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศสภาพอากาศและสภาวะฝนในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
Post Date: 13 ตุลาคม 2558
ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 3 คน read more ...
Post Date: 13 ตุลาคม 2558
ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดจำนวน 7 คน read more ...
Post Date: 9 ตุลาคม 2558
ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการจำนวน 10 หลัง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ. สงจลา read more ...
Post Date: 7 ตุลาคม 2558
read more ...
Post Date: 6 กันยายน 2558
read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.