ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
หรือประมาณ 40% ของพื้นที่
ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
Post Date: 26 กันยายน 2557
กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็น นักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร read more ...
Post Date: 12 กันยายน 2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 คน ของโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
Post Date: 9 กันยายน 2557
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในวัน อังคาร ที่ 9 กันยายน 2557 read more ...
Post Date: 20 สิงหาคม 2557
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสภาพอากาศ และอุปกรณ์ด้านเทศโนโลยี ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก read more ...
Post Date: 20 สิงหาคม 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.