ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอเมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ
ควนเนียง สิงหนคร คลองหอยโข่ง
สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
Post Date: 23 ตุลาคม 2559
ผอ.ศอ.และข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ณ ลานพระบรมรูปเสด็จพ่อ ร 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 read more ...
Post Date: 22 ตุลาคม 2559
read more ...
Post Date: 22 ตุลาคม 2559
read more ...
Post Date: 21 ตุลาคม 2559
read more ...
Post Date: 20 ตุลาคม 2559
read more ...

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2016 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.