ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย
หรือประมาณ 60% ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 29 C
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 23 C


ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ สงขลา เวลาล่าสุด
ภาพถ่ายดาวเทียม
ฉบับที่ 11 (51/2557) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 10 (50/2557) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 8 (48/2557) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 9 (49/2557) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 7 (47/2557) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
Post Date: 16 ธันวาคม 2557
read more ...
Post Date: 9 ธันวาคม 2557
read more ...
Post Date: 7 ธันวาคม 2557
read more ...
Post Date: 3 ธันวาคม 2557
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกันทำกิจกรรม "ทำดีถวายพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว read more ...
Post Date: 3 ธันวาคม 2557
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 read more ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
© Copyright 2013 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.