สถานะสถานี
ไม่สามารถติดต่อได้
มีฝนตก
เตือนฝนเกินกำหนด
ปกติ
หน่วย:มม. isohyte_level
จังหวัด สถานี 30m
>=30มม.
3h
>=80มม.
6h
>=100มม.
24h
>=120มม.
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ

ฝนสะสมเมื่อวาน(หน่วย:มม.)
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้หน่วย:มม.)
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน