ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

นายณรงค์พล ทองสังข์
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

นายรพีภูมิพัฒน์ เสมอภพ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com kartli gecis sistemleri kartli gecis sistemleri