พยากรณ์อากาศทุกภาคของประเทศไทย

ประจำวันที่ 2023-01-27

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนบนของภาค
มีอากาศเย็นในตอนเช้า
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่
ตอนล่างของภาค
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com