พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-12-16
  • 21:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.3°C

  • 2019-12-16
  • 22:00
  • 4.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2019-12-16
  • 23:00
  • 4.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2019-12-17
  • 00:00
  • 4.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-17
  • 01:00
  • 4.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-17
  • 02:00
  • 4.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-17
  • 03:00
  • 4.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-17
  • 04:00
  • 3.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2019-12-17
  • 05:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.5°C

  • 2019-12-17
  • 06:00
  • 4.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2019-12-17
  • 07:00
  • 4.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.3°C

  • 2019-12-17
  • 08:00
  • 5.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.7°C

  • 2019-12-17
  • 09:00
  • 7.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.9°C

  • 2019-12-17
  • 10:00
  • 6.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.1°C

  • 2019-12-17
  • 11:00
  • 7.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.9°C

  • 2019-12-17
  • 12:00
  • 7.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.3°C

  • 2019-12-17
  • 13:00
  • 6.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.1°C

  • 2019-12-17
  • 14:00
  • 6.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.9°C

  • 2019-12-17
  • 15:00
  • 6.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.5°C

  • 2019-12-17
  • 16:00
  • 6.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.0°C

  • 2019-12-17
  • 17:00
  • 6.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.1°C

  • 2019-12-17
  • 18:00
  • 4.6 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.8°C

  • 2019-12-17
  • 19:00
  • 4.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.6°C

  • 2019-12-17
  • 20:00
  • 4.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.5°C

  • 2019-12-17
  • 21:00
  • 4.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.4°C

  • 2019-12-17
  • 22:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-12-17
  • 23:00
  • 3.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-12-18
  • 00:00
  • 2.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.2°C

  • 2019-12-18
  • 01:00
  • 3.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.6°C

  • 2019-12-18
  • 02:00
  • 4.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2019-12-18
  • 03:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-12-18
  • 04:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.9°C

  • 2019-12-18
  • 05:00
  • 3.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-12-18
  • 06:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.1°C

  • 2019-12-18
  • 07:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.3°C

  • 2019-12-18
  • 08:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.2°C

  • 2019-12-18
  • 09:00
  • 5.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.8°C

  • 2019-12-18
  • 10:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.9°C

  • 2019-12-18
  • 11:00
  • 5.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.2°C

  • 2019-12-18
  • 12:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.6°C

  • 2019-12-18
  • 13:00
  • 5.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.0°C

  • 2019-12-18
  • 14:00
  • 5.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.1°C

  • 2019-12-18
  • 15:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.7°C

  • 2019-12-18
  • 16:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.0°C

  • 2019-12-18
  • 17:00
  • 5.4 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.2°C

  • 2019-12-18
  • 18:00
  • 4.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.1°C

  • 2019-12-18
  • 19:00
  • 4.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.6°C

  • 2019-12-18
  • 20:00
  • 3.6 m/s
  • NE
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล