ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน สิงหาคม ปี2562

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
10.702.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20.000.200.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.003.200.000.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
93.7015.6011.2023.600.000.0024.0019.0010.208.000.0010.0010.000.001.000.000.000.0010.700.00
1011.8017.0012.0035.400.000.000.0024.0018.300.000.000.000.000.003.200.000.000.000.000.00
110.903.004.800.600.000.000.000.000.000.200.000.000.200.000.600.000.000.000.000.00
120.000.200.000.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.000.000.000.000.000.00
140.002.002.800.000.000.002.200.005.000.000.0011.800.000.200.000.000.000.000.00
154.600.400.0015.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
160.002.2010.803.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
170.300.000.000.000.000.000.000.000.008.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
182.8013.2011.0027.100.000.000.2042.009.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00