ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี2563

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
54.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
921.504.4010.300.5020.600.000.0011.600.006.408.401.401.8012.6012.008.2020.700.000.0019.00
100.202.603.8014.200.005.204.203.005.0011.0014.6031.804.806.000.000.000.000.00
113.800.802.700.002.600.0011.804.402.000.000.805.000.000.000.000.00
123.804.802.4016.100.000.000.009.200.001.400.0010.8022.400.000.000.000.0020.00
130.500.001.300.000.000.000.200.000.000.000.400.400.000.000.000.000.000.000.00
140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1732.004.609.602.200.000.005.405.807.8011.500.803.6012.7019.400.000.0030.20
181.208.800.404.500.000.000.001.600.000.405.5010.009.600.004.000.000.000.000.000.00
190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
200.100.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.005.00
210.000.400.000.000.000.000.400.000.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.00
221.000.000.000.000.000.000.000.003.200.001.200.200.000.000.000.000.000.000.00
230.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
240.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.100.000.000.000.000.00

หมายเหตุ

  • หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้
  • - หมายถึง ไม่ได้รับรายงาน