วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับพิมพ์

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 24.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 24.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้อ่อนกำลังลง
ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด