วันนี้ 19 เมษายน 2567 สำหรับพิมพ์

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้
ขอให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้