วันนี้ 16 ธันวาคม 2562 สำหรับพิมพ์

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ

ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง
ทำให้ช่วงวันที่ 16-18 ธ.ค. 62 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนสะสม

ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด